Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej jest pozarządową organizacją non-profit (NGO), nastawioną na upowszechnianie różnych dziedzin sztuki (taniec, muzyka, teatr, plastyka), poprzez szeroką edukację artystyczną. Za najważniejszy cel stawia sobie pomoc młodym ludziom w rozwijaniu ich potencjału twórczego w duchu postanowienia wyjątkowej wartości każdego człowieka.

Ze względu na cel prowadzonej działalności Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej można określić jako zrzeszenie artystów i animatorów kultury, ludzi z imponującym dorobkiem twórczym, naukowym, aktywnie działających w sferze kultury i edukacji.

Wśród głównych założeń Stowarzyszenia znajdują się: propagowanie i popularyzacja poprzez edukację artystyczną różnych kierunków sztuki (w szczególności różnych form tańca). Strategicznym celem jest osiągnięcie znaczącego miejsca wśród organizacji mających podobne cele statutowe.

Stowarzyszenie ma być inicjatorem i uczestnikiem programów edukacyjno-artystycznych, ma pobudzać inicjatywę tworzenia nowych form działania różnych grup twórczych. W oparciu o współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, środowiskiem artystycznym, gospodarczym i społecznościami lokalnymi pragnie rozwijać swą działalność w następujących kierunkach:

  • rozwijanie działalności edukacyjnej w ramach dwuletnich instruktorskich kursów kwalifikacyjnych o specjalizacji taniec ludowy, towarzyski, współczesny,
  • inicjowanie działań artystycznych w oparciu o organizację koncertów i przedstawień,
  • rozwijanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami sektora publicznego, osobami prywatnymi,
  • promowanie osiągnięć młodych twórców

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Strukturę funkcjonowania i zarządzania określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulaminy.

Przejdź na stronę Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej