Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej

Ideą Stowarzyszenia Plastków Ziemi Krakowskiej jest zrzeszenie osób, dla których Twórczość Artystyczna jest potrzebą życia, bez względu na wykonywany zawód. Jest to stowarzyszenie artystyczne pracujące społecznie dla dobra i rozwoju umiejętności członków stowarzyszenia.

Przejdź do strony Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej