Mali Krakowiacy

Z. Terlecki

Śpiewają, tańczą, przyjaźnią się, po latach nawet pobierają.

Zgromadzona wokół Pani Marysi grupka dzieci w 1977 roku szybko przekształciła się w regularnie działający i prezentujący swoje programy zespół artystyczny.
Z założenia nie miała to być grupa naśladująca dorosły Zespół „Krakowiacy”, ale grupa artystyczna pod okiem pedagogów, choreografów i muzyków będzie prezentować dzieci w bogatej kulturze ludowej, a szczególnie w zabawach, które towarzyszyły wszystkim staropolskim obrzędom i zwyczajom.

Liczne koncerty gorąco przyjmowane przez publiczność dorosłą i dziecięcą są potwierdzeniem słuszności przyjętej od początku swej działalności linii artystycznej.

Odtwarzane stare polskie zwyczaje rozłożone są na wszystkie pory roku obrzędowego.

W programie spotykamy kolędników z turoniem, jesteśmy świadkami wiosennych zabaw na ukwieconej łące, dyngusa w najsłynniejszym krakowskim odpuście Emaus na Zwierzyńcu oraz harców Lajkonika na Rynku w Krakowie. Możemy zobaczyć jak bawiły się dzieci na Śląsku i tańczyły w Opocznie.

Dodatkowo możemy przeżyć niezapomniane chwile słuchające dziecięcej interpretacji tekstów polskich bajek w wykonaniu tych najmłodszych, dopiero co uczestników grup szkoleniowych.

Wszystko to spięte klamrą choreografii, założycielki zespołu Marii Osadzińskiej i Izy de Lehenstein-Werndl oraz muzyki Ludwika Wiśniowskiego i Jerzego Knasia stanowi ciekawą, barwną i radosną ilustrację najbardziej charakterystycznych tańców, pieśni i obrazków ludowych.

Od roku 2010 instruktorem Zespołu i choreografem jest Iza de Lehenstein-Werndl.