Ośrodek Kultury Krakowiacy
ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków
NIP: 944-10-00-620

tel./fax.: (+48) 12 4306560
e-mail: krakowiacy@pro.onet.pl
e-mail: krakowiacy.biuro@onet.pl

Dane konta bankowego:

Bank PKO BP
nr konta: 89 1020 2892 0000 5102 0591 1633