Bez kategorii

Krakowski Lajkonik u Joanny d’Arc

W Maju 2022 roku grupa Zespołu Pieśni i Tańca „KRAKOWIACY” uczestniczyła w uroczystościach związanych z tradycją Joanny d’Arc w Orleanie we Francji.

Uroczystości połączone były z jubileuszem 30 lecia współpracy miast Krakowa i Orleanu, oraz  77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Krakowiacy towarzyszyli Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa w spotkaniach z Merem Orleanu.