Ważne

Cichy Jubileusz

20 lat temu , a dokładnie 1 stycznia 1990 r, na bazie Zespołów „KRAKOWIACY” i Mali „KRAKOWIACY” powstała nowa Miejska Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury ZPiT „KRAKOWIACY”. Przez 20 lat Ośrodek Kultury poza działalnością folklorystyczną zrealizował wiele przedsięwzięć artystycznych w szeroko pojętym temacie upowszechniania kultury.
W ramach Ośrodka działa wielu amatorskich jak i profesjonalnych twórców kultury.

W ArtPi – piwnicach artystycznych, zarówno w starej siedzibie przy ul. Meiselsa jak i obecnej przy św. Gertrudy, odbywały się koncerty muzyki kameralnej, recitale gitarowe, spektakle teatralne, spotkania ze znanymi osobami – a na najbliższy okres przygotowywane są spotkania z kulturą irlandzka, spektakle teatralne „MIKA” i „BIESIADA STAROPOLSKA”.

Obecnie w Ośrodku Kultury działa poza wspomnianymi już Zespołami „KRAKOWIACY” i Mali „KRAKOWIACY” znakomity Zespół Tańca Irlandzkiego „ERIU”, pięknie prezentujący się w klimacie kultury bollywood Zespół „Moh Lena”, profesjonalnie przygotowana formacja taneczna salsy „ULALASALSA”, która jest organizatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych takich jak coroczny jesienny festiwal salsy „SALSA CRISTAL PARTY” z galowym finałowym pokazem w Grocie Warszawa, w Kopalni Soli w Wieliczce (120 m. pod ziemią) oraz ostatnio zrealizowany projekt dla dzieci pn. „TANIEC-PASJA ŚWIATA-PRZENIKANIE KULTUR” – próby z dziećmi do spektaklu galowego (14.XII.2009) odbywały się w salach baletowych n/Ośrodka kilka razy w tygodniu, nawet w soboty i niedziele.

Szkoła Aktorsko-Baletowa „EURODANCE” kierowana przez znanego choreografa i reżysera Pana Tomasza Gołębiowskiego w n/Ośrodku regularnie przygotowuje spektakle i widowiska teatralno-taneczne. „HALNY” z Dariuszem Gnatowskim w roli głównej również powstał przy ul. Św. Gertrudy 4. Spektakle „MIKA”, „BIESIADA STAROPOLSKA”, „LEKCJA 45 MIN” czy film „SKARBEK” o Kopalni Soli w Bochni – są autorstwa Pana Tomasza.

W Ośrodku do swoich prezentacji scenicznych i ulicznych przygotowuje się również grupa aktorska Teatru KTO.

Ośrodek Kultury „KRAKOWIACY” jest stałą siedziba Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, którego wizytówka są kursy choreograficzne oraz warsztaty taneczne.

„POGOTOWIE PRZEWODNICKIE” to jedyna w Krakowie inicjatywa oprowadzania po krakowskich zabytkach – uwaga !!! krakowskiej młodzieży, która nie zawsze orientuje się w dobrach kultury naszego miasta. Akcja wspierana przez Radę Dzielnicy I Krakowa „STARE MIASTO” cieszy się wielkim zainteresowanie uczniów krakowskich liceów i gimnazjów. Realizatorem jest działające w n/Ośrodku Stowarzyszenie Przewodników „KRĄG”.

Ośrodek Kultury to również zajęcia z tańca towarzyskiego, zajęcia terapeutyczne dla Grupy „HAMLET”, indywidualne zajęcia taneczne, świetlica środowiskowa dla dzieci we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Ludowej, pomoc w realizacji imprez artystycznych młodzieży krakowskich szkół, współorganizacja koncertów rocznicowych i okazjonalnych na terenie Krakowa i wielu jeszcze innych ….

Z okazji 20-lecia nie będzie GALI, ale warto przypomnieć o niektórych, tych większych wydarzeniach jakie zostały zrealizowane dzięki działającemu od 20 lat Ośrodkowi Kultury ZPiT „KRAKOWIACY”.