Krakowiacy

Zespół pieśni i tańca

Śpiewają, tańczą, przyjaźnią się, po latach nawet pobierają.

Mali „KRAKOWIACY”– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca.

Zgromadzona wokół Pani Marysi grupka dzieci w 1977 roku szybko przekształciła się w regularnie działający i prezentujący swoje programy zespół artystyczny.
Z założenia nie miała to być grupa naśladująca dorosły Zespół „Krakowiacy”, ale grupa artystyczna pod okiem pedagogów, choreografów i muzyków będzie prezentować dzieci w bogatej kulturze ludowej, a szczególnie w zabawach, które towarzyszyły wszystkim staropolskim obrzędom i zwyczajom.
Liczne koncerty gorąco przyjmowane przez publiczność dorosłą i dziecięcą są potwierdzeniem słuszności przyjętej od początku swej działalności linii artystycznej.
Odtwarzane stare polskie zwyczaje rozłożone są na wszystkie pory roku obrzędowego.
W programie spotykamy kolędników z turoniem, jesteśmy świadkami wiosennych zabaw na ukwieconej łące, dyngusa w najsłynniejszym krakowskim odpuście Emaus na Zwierzyńcu oraz harców Lajkonika na Rynku w Krakowie. Możemy zobaczyć jak bawiły się dzieci na Śląsku i tańczyły w Opocznie.
Dodatkowo możemy przeżyć niezapomniane chwile słuchające dziecięcej interpretacji tekstów polskich bajek w wykonaniu tych najmłodszych, dopiero co uczestników grup szkoleniowych.
Wszystko to spięte klamrą choreografii, założycielki zespołu Marii Osadzińskiej i muzyki Ludwika Wiśniowskiego i Jerzego Knasia stanowi ciekawą, barwną i radosną ilustrację najbardziej charakterystycznych tańców, pieśni i obrazków ludowych.

DZIECI ARTYŚCI
Spotykają się, ćwiczą, jeżdżą na obozy, koncertują, dorastają.
Jesteśmy świadkami ich komersów, matur, później dyplomów. Wyrastają i odchodzą, ale chyba pobyt w Małych „Krakowiakach” wyciska pozytywne piętno na ich życiu, bo często wracają i przyprowadzają swoje dzieci, by tak jak oni sami przed laty z szeroko otwartymi oczami dowiedzieli się, że mają prawą nogę, lewą rękę, a pochylenie się do przodu to skłon.
I w ten sposób Mali „Krakowiacy” doczekali się już swoich wnuków, a ich „mama” i „babcia” Marysia Osadzińska i jej nieodzowna towarzyszka w pracy twórczej Irenka Jelec-Wójcik nigdy nie traciły zapału, koncepcji i zamiłowania do pracy z tymi trudnymi ale jakże wdzięcznymi wykonawcami, dziećmi.

W 2010 roku nastąpiły zmiany personale w obsadzie twórców programu Zespołu Mali KRAKOWIACY. Funkcję pierwszego instruktora grup dziecięcych objęła Pani Iza de Lehenstein Werndl, która tworząc nowe programy stale współpracuje z założycielka Zespołu Panią Marysią.

Galeria

Biuletyn Informacji Publicznej

Krakowiacy